Miraculeuze winst op Hijken DTC 2


Gert Bosker

De nacompetitiewedstrijd met als inzet promotie naar de hoofdklasse is buitengewoon succesvol verlopen.  Al enige weken hing de wedstrijd tegen Hijken DTC 2 in de lucht. Reikhalzend werd er naar de uitslagen van de laatste competitieronde gekeken en ... het werd bewaarheid! Een mooi spannend en door de laatste perikelen beladen streekduel. 

Om ongeveer twintig over elf  betraden de eerste spelers uit Hoogeveen de Dorpshoeve. Eerst Aike en Gert gevolgd door Nicole met haar papa.  Toch wel een vreemde mix van pro Hoogeveen en pro Hijken en dat in één auto. Als dat maar goed komt? Ik verklap alvast dat Nicole en ook de andere  dame van HDC weer een cruciale rol gaat vervullen die middag. Even later  kwam Joop en Jaap met Alexander, Renco Sytze, Lisa en Wouter binnen. Michel en Zainal waren al aanwezig om voorbereidingen te treffen voor het sem-live invoeren van de partijen. Een mooi initiatief. Enige roodhemden liepen rond of zaten aan de bar. Siep voerde zoals gewoonlijk het hoogste woord. Een beetje jennen is hem ook niet vreemd. Vooral hopen dat je toehapt. En dan die grijns.  Niet in een rood shirt. Flamboyant als hij is in zijn eigen kledinglijn. Mooi grijze pantalon met streepje, een gilet-colbertje met daaronder een geblokte grijze hoodie of iets dergelijks. Stond hem goed. Echt. Onder de pantalon piepten zwart-witte damsokken. Hij wilde ze over de pantalonpijpen 's ochtends aantrekken. Zijn vrouw vond het toch geen goed idee. Voor ons maakt het niet uit, we kennen Siep.  Inmiddels was duidelijk dat Jacob Okken meedeed hij kwam namelijk binnenlopen en vast niet om aan te moedigen. Jacob hoeft eigenlijk geen introductie. Inmiddels M.I en een zeer bedreven speler. In zijn jeugd ooit jeugdkampioen van Nederland en jarenlang vaste kracht van het 1e van Hijken DTC. Ook het NK gehaald. Hij doet het wat rustiger aan, maar nog steeds  wel sterk en gevaarlijk. Zeker voor ons. Bovendien aimabel. Ook geen verkeerde eigenschap. Alleen voor dammen niet van belang.  De vraag die direct rijst: wie krijgt deze zwaargewicht vanmiddag?  

In een bijzaaltje werd  de opstelling van Rik onthuld en deze pakte  goed voor ons uit. Er lagen wel degelijk kansen. Na een gesprek  om de neuzen de goede kant op te krijgen, was natuurlijk niet nodig want iedereen was super gemotiveerd, vertrokken we in ons eigen kloffie richting speelzaal. Renco was de gelukkige of ongelukkige, dat viel nog te bezien. 

Aike opende de wedstrijd en speelde aan bord 2 tegen Siep. Siep probeerde met half-open oorlog te maken, maar Aike sloeg het aanbod vriendelijk af en verkoos voor ruilen. Daarna volgde een egel-opstelling. Het ging prima en Aike stond zeker niet minder. Inmiddels had Siep 27 onder controle gekregen en werkte aan een aanval. Op de 37e zet kroop Aike uit zijn schulp en speelde  30-24. Beter was 37.42-37, maar nog niet verontrustend.  41.24-20? Is echt fout. (41.49-43, Kingsrow)  De staartformatie 14-19-23 werd  energiek in stelling geruild. Het speelde zwart in de kaart. De kingsrowmeter sloeg flink uit. Wit stond inmiddels verloren. Aike moest lijdzaam toezien hoe in een mum van tijd Siep alle vitale aanvalsvelden in handen kreeg. Er restte Aike niets anders dan te capituleren. 2-0 

Aan het topbord Rik en Wouter  De jonge honden hadden er zin in. Rik inmiddels toch al 29. Er kwam de bekende opening  1. 32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 6-11 4.31-26 12-17  5.36-31 8-12  32-27 met een ruil naar 36 op het bord . Na een half-open structuur stuurde Wouter aan op een soort van Roozenburg met een schijf op 27 en een extra schijf op 36. Erg ingewikkeld allemaal. Dat de spelers er zelf ook moeite mee hadden bleek spoedig. 34e 27-32? Fout. 18-23 aangewezen. De schijf op 31 werd opgepeuzeld en gedurende 6 zetten speelde onze Wouter met een schijf minder en stond verloren.  Door een kettingconstructie  hield Wouter Rik in een noodzakelijke wurggreep. Het werd   onoverzichtelijk en  ingewikkeld. Begrijpelijk dat Rik het voordeel niet direct zag uitbetalen. Op de 34e zet liet hij de buit lopen en kwam een gelijkwaardige uitgebluste stand op het bord met spoedig remise.  Verdient? Dacht het niet. 3-1

Alexander tegen Alex. Alex is een interessante speler. Na 1.32-28 19-23 en een keer 35-30. Kun je van hem verwachten. Op grond van een langere naam zou je Alexander een betere kans toedichten. Niets was minder waar deze keer.  Na een tijdelijke opsluiting koos Alex voor omtrekkende bewegingen.  Alexander wachtte in zijn fort en hoopte op verzwakkingen. Die kwamen er niet. De uitputtingsslag door het lopen op 27 pakte verkeerd uit. 27 werd wel verdreven maar baande de weg voor een ketting. Nog niet verontrustend maar de onrust bij Alexander nam toe. 32e...17-22? een tijdelijk offer. Het vergde enige koelbloedigheid maar met 32... 2-8 is er niets aan de hand. Het ophalen van de geofferde schijf lukte niet. Na het gespeelde 33...2-7? had Alex in het gat op 12 moeten duiken met een zekere winst. De partij eindigde na het gespeelde 34.33-29 later in remise. Alexander door het oog van de naald.   4-2 

Een rustig open laveerflank van Jaap en Harry. Jaap kon niet voorkomen dat zijn stelling wat in disbalans raakte. Harry had daarentegen een evenwichtige stelling en een  ijzeren   verdedigingsbolwerk. Jaap zijn  lange vleugel werd kwetsbaar en dat werd versterkt of beter gezegd verzwakt door de zet  46.28-23. 30-24 was aangewezen. Met leuk ingevlochten zetjes probeerde Jaap op de been te blijven. Harry doorzag ze.  49.47-41?  31-36? 50.41-37?  Ik kan iets missen, doe het op grafiek, maar merkwaardig is dat beide spelers het logische 50.23-19 overzien. Hebben de spelers na teruggooi, damhalen van zwart en vastzetten van de witte dam op de lange lijn 56.30-24 gemist? Harry besliste de partij met een leuke lokzet. 6-2 

Afstopper Rob zat op bord 3. Sytze kreeg geen spel maar kwam toch op het laatst toch nog gevaarlijk opzetten. De stand was echter te dun en Rob vond een geschikt gaatje naar dam. Met nog enkele zwarte schijven midden op het bord kon Sytze  niet voorkomen dat er nog een schijfje, bepalend voor de winst, zou gaan sneuvelen.  Hij liet het zich meer niet bewijzen en accepteerde remise. Een uitstekend missie van Rob tegen een van onze topjeugdtalenten. 7-3

Dan Renco tegen Jacob. De opening zag er veelbelovend uit. Er kon iets spannends op het bord komen. Renco besliste  wijselijk voor open en overzichtelijk spel tegen Jacob. Het resultaat telt. Na de grootscheepse terugruil op de 34e zet kreeg Jacob een aanvalletje in handen. Knap hoe Renco koelbloedig bleef en niet onder druk van zijn sterke tegenstander bezweek. Jacob zag in het late middenspel het onmogelijke van zijn spel in en er werd tot remise besloten. Een zeer knappe en ook erg nuttige prestatie van Renco en terecht in het blauw. Dat Jacob mede door fysieke klachten na lange tijd weer achter het bord kroop en niet in een goede vorm stak bleek uit de 43e zet. Beide spelers ontgaan (Renco door tijdnood)  de niet moeilijk schijfwinstforcing 43. 30-24.  In betere tijden had Jakob deze mini-forcing in split seconds gevonden. Neemt niet weg toch een superprestatie van onze Renco. 8-4

Als we het dan toch over Renco hebben. Gert speelde tegen Ben en opende in navolging van de partij Renco - Ben  uit een onlangs gespeelde partij in de prov.clubcompetitie. 1.31-26.  Na enige overwegingen  besloot Ben opnieuw voor 1...16-21! Wel was Bosker uiteraard van plan om het iets anders aan te pakken dan Renco. Denk dat Renco het met mij eens is. Ben koos in deze belangrijke wedstrijd  voor een andere aanpak. Vooral rustiger. Hij ruilde op de korte vleugel terug en er ontstond klassiek. Na een uitruil kon Gert gaan werken aan een aanval. Die kwam er ook maar Ben verdedigde zich met hand en tand. Of de gekozen ruil naar 22 op de 39e zet goed was valt te bezien. Vooral de combinatieve mogelijkheden voor Ben heeft Bosker te laat onderkend. 44...4-9? net op tijd zag Gert een combinatie schemeren. Hoe klein het verschil is tussen remise en winst blijkt als Ben de zetten 44...7-11 en 45...4-9 omwisselt. Wit  moet dan zeer waarschijnlijk opnieuw de combinatie nemen maar dan voor remise.  8-6

Een open flank in de partij van Lisa en Jaap. Later kwam er klassiek, het geliefde spel van Jaap. Ook in een open vorm. Er leek weinig aan de hand voor Jaap alleen had Lisa enige tempovoordeel. Maar door het open karakter in een dunne stand leek de partij spoedig naar remise te gaan. Beide spelers braken door. Jaap voor een schijf. Op de 57e schoot Jaap een enorme bok. Natuurlijk sloeg Lisa niet 25x34 met verlies van Lisa's dam. Lisa kwam een tweede schijf voor. Jaap koos daarna voor een 1 tegen 4 eindspel met 3 losse schijven van Lisa midden op het bord. Behoedzaam  en zorgvuldig loodste Lisa onder dekking van de dam de overige 3 schijven richting overkant. Jaap liet het zich op een gegeven moment niet meer bewijzen en gaf op. Toch knap van Lisa gezien de stand op het scorebord. Een foutje is immers zo gemaakt. Natuurlijk ging er een blunder aan vooraf. 8-8

Nicole speelde een spannende onderhoudende onvoltooide hek. Tegenstander Hans liet zich ook niet onbetuigd en speelde mee. Na afbraak kwam er een open laveerflank op het bord. Nicole was daar  net iets behendiger in dan Hans.  50e zet. Het beslissende moment. 42-37? Aangewezen was 50.31-26 11-17 51.42-37! 22-28 (de zet die Hans begrijpelijk vreesde). 52.29-23!! Een prachtig dubbeloffer en na het slaan en 53.37-31! wordt het snel remise. Na het gespeelde 50.42-37 21-26! voerde Nicole de partij overtuigend naar de winst ook was er nog een remisevariantje volgens Kingsrow mogelijk.  Dammen blijft mensenwerk en het eindspel is moeilijk. Met een gerust hart kon Joop remise accepteren.  8-10 

Joop liet Kor de aanval en deze pakte hij met graagte. De verdediging had Joop goed op orde. Op de 29e zet brak Kor met 22-28 de aanval af. Misschien ook wel terecht door de mooi schone lange lijn met wellicht goede omsingelingsspel. Joop kon niet voorkomen dat Kor opnieuw met vereende krachten agressief in de aanval ging. Joop hield geruime tijd stand. Op de 54e zet heeft Kor naar eigen zeggen de winst gemist. Ik geloof hem. Zie partijopmerkingen op toernooibase. De partij belandde in remise-afspel waarbij Joop in ieder geval niet meer kon verliezen. Kor bood remise aan maar Joop sloeg het af. Dat tekent de echte teamspeler! Eerst maar even zien of Nicole de partij naar winst zou voeren. Toen dat gebeurde was de vrede snel getekend 9-11! 

Het handenschudden en feesten kon beginnen. Natuurlijk een kanttekening. Het zat de Hijkenaren bepaalt niet mee. Alles wat mis kon gaan ging ook mis. Dat we de kar van Dunning niet even mee mochten nemen om te feesten is begrijpelijk.


13-3-2023

Terug naar overzicht